logo

Välkommen!

YFF är en intresseförening för boende i Yttersjö med omnejd. Vi värnar om gemenskap i byn och ordnar aktiviteter för både stora och små. Vår föreningslokal Holken hyrs ut för privata event. Så här gör du för att bli medlem och hyra Holken.
bild
 
 Meny
 » Startsida 
 Bli medlem    
 Hyra Holken    
 Holken & checklistor    
 Bilder    
 Historiskt    
 Stadgar & protokoll    
 Styrelse & kontakt    
 
 Länkar & kontakter
 YFF på Facebook    
 Yttersjö Bredband    
 Bjännsjön fiskeförening    
 
Gamla Holken
 
Alla slags kommentarer och förbättringsförslag tas tacksamt emot under yff@yttersjo.se.

Nya bilder: Midsommar 2022

Yttersjö Fritidsförening

2023-02-07 (kväll) 2023-02-20 (kväll) 2023-02-28 (kväll)

Styrelsemöte Yttersjö fritidsförening

möte

Tjärdalens vägförening håller
Årsmöte för 2023

flygfoto

Välkomna!

YFF-Årsmöte
Holken


årsmöte

Årsmötet öppnas kl 19. YFF bjuder självklart på fika även denna gång!

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare
5. Val av justerare
6. Närvarolista
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk redovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Ansvarsfrihet
12. Medlemsavgift 2021
13. Val
14. Val av valberedning
15. Verksamhet 2020
16. Övriga frågor
17. Avslutning

Alla medlemmar är välkomna.


Fredrik ErikssonTel: 0738013414

Roland BoströmTel: 0706936041

Fredrik ErikssonTel: 0738013414
YFF-medlem blir du (och tillsammans med dig alla som tillhör hushållet) genom att
  1. betala in 150 kr på Yttersjö Fritidsföreningens bankgirokonto 873-1424,
  2. fylla i blanketten Medlemsregistrering och skicka det via mail; alternativt kan du skriva ut den ifyllda blanketten och lämna den i brevlådan Yttersjö 248 (Holken). Blanketten finns även som PDF-fil.